Skadegörelse och stöld av kulturarv

Skriftlig fråga 2019/20:325 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I oktober i år blev monumentet över slaget vid Lund 1676, i just skånska Lund, utsatt för en kriminell handling genom att fem kanoner som var en del av monumentet sågades bort och stals. Det är ett färskt exempel på skadegörelse och stöld av kulturarv i Sverige, men det finns givetvis många andra fall i närtid som också kan framhållas.

I början av 2019 klottrades Linköpings medeltida domkyrka ned på ett omfattande sätt, och under 2018 stals Karl IX:s begravningsregalier från Strängnäs domkyrka, för att ta ytterligare ett par exempel i närtid som också fått spridning medialt. När brott begås mot vårt gemensamma svenska kulturarv riskerar inte endast materiella och ekonomiska förluster att uppstå, utan även kulturella förluster som försämrar möjligheterna för nu levande svenskar att förstå sin historia och samtid.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att motverka att kulturarv runt om i Sverige utsätts för brott?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-06 Överlämnad: 2019-11-07 Anmäld: 2019-11-08 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga