Sjukvården inom Hemvärnet

Skriftlig fråga 2011/12:40 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 12 oktober

Fråga

2011/12:40 Sjukvården inom hemvärnet

av Allan Widman (FP)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I vintras sammanfattade generalläkaren i Försvarsmakten sin tillsyn beträffande sjukvården inom hemvärnet. Det konstaterades att verksamhetschef saknades inom hälso- och sjukvården, att verksamheten inte bedrevs i enlighet med hälso- och sjukvårdslagstiftningen samt att materielen var undermålig och inte fanns i tillräcklig mängd. Vid ett av tillsynsbesöken påträffades sjukvårdsutrustning tillverkad år 1940(!).

Få saker torde påverka ett förbands stridsvärde mer negativt än vetskapen om att omhändertagandet av skadade och sjuka brister. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna är på väg att bli den helt dominerande delen av våra markstridskrafter.

Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att problemen ska avhjälpas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-12 Anmäld: 2011-10-13 Besvarad: 2011-10-19 Svar anmält: 2011-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-19)