Sjukskrivnas möjlighet att delta i föreningsliv och politik

Skriftlig fråga 2005/06:666 av Löfstrand, Johan (s)

Löfstrand, Johan (s)

den 16 december

Fråga 2005/06:666 av Johan Löfstrand (s) till statsrådet Hans Karlsson (s)

Sjukskrivnas möjlighet att delta i föreningsliv och politik

I Östergötland har flera personer hört av sig till både partidistriktet och enskilda riksdagsledamöter om sjukskrivnas rätt att delta i föreningsliv och politik.

Försäkringskassan har hört av sig till ett antal personer och menat att om en person kan delta i ett fullmäktige‑, nämndsammanträde eller lokalt föreningsstyrelsemöte kan vederbörande också arbeta. Exempelvis likställs ett sammanträde med att arbeta som undersköterska inom äldreomsorgen. Det betyder att dessa personer får lämna sina uppdrag. Det verkar också som om Försäkringskassan i olika delar av landet inte tillämpar reglerna likadant, vilket gör systemet godtyckligt för medborgarna.

En uppfattning som de allra flesta delar är att olika grupper ska finnas med i våra beslutande organ. Det är särskilt viktigt att människor som är sjukskrivna eller arbetslösa deltar i det politiska arbetet. Ingen ska stängas ute från det demokratiska arbetet, alla ska finnas med och bidra med sina erfarenheter.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Hans Karlsson:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att vissa grupper inte ska utestängas från partiarbete och förtroendeuppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2005-12-16 Inlämnad: 2005-12-16 Besvarad: 2006-01-11 Svar anmält: 2006-01-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-01-11)