Sjukhus utan livsviktig utrustning

Skriftlig fråga 2019/20:189 av Thomas Morell (SD)

Thomas Morell (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Sverige befinner sig inte i krig, och landet har inte heller drabbats av någon allvarligare naturkatastrof eller större olycka.

Likväl står sjukhus utan livsviktig utrustning och planerade operationer har fått ställas in, vilket är synnerligen allvarligt. Finns inga beredskapslager att tillgå?

I fredags gick sjukhusen i Uppsala, Västmanland och Örebro upp i stabsläge. Akademiska sjukhuset meddelade också under fredagen att ett trettiotal operationer har fått ställas in.

Läget är minst sagt allvarligt och sätter ljuset på en uppenbar brist i landets förmåga att mobilisera under en allvarlig händelse. Finns inte förmågan att bedriva sjukvård i vardagen, hur ska då vården kunna bedrivas i en krissituation?

Regeringskansliets särskilda utredare säger i en artikel publicerad i Svenska Dagbladet att bristsituationen snabbt kan leda till allvarliga risker för patientsäkerheten. Detta sker alltså i en tid då sjukvården inte påverkas av en särskild händelse. Att sjukvården ska fungera i både vardag och kris måste väl anses vara en grundläggande del i vårt välfärdssamhälle! Efter den senaste tidens händelser är det uppenbart att det finns allvarliga brister i hur sjukvården bedrivs.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att undvika att den här situationen uppstår igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-16 Överlämnad: 2019-10-16 Anmäld: 2019-10-17 Sista svarsdatum: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-24
Svar på skriftlig fråga