Sjukfrånvaro

Skriftlig fråga 2015/16:592 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

En stor andel av ökningen av sjuktalen under det senaste året sker inom vård och omsorg. Enligt Vårdföretagarna finns det en stor skillnad i sjukfrånvaron beroende på driftsformen. Sjukfrånvaron är högre inom den offentligt drivna verksamheten medan den är lägre inom den privat drivna vården och omsorgen.

Allmänt sägs att det som är betydelsefullt för hälsan och som därmed är viktigt för sjukfrånvaron är arbetstagarens nöjdhet med sitt arbete, möjlighet att kunna påverka samt närhet till arbetsledare och chef.

Skillnaden i sjuktalen mellan den offentligt drivna och den privatdrivna vården och omsorgen framgår också i statistiken. Det är angeläget att sjukfrånvaron minskar, att de verksamheter där sjukfrånvaron är lägre kan användas som förebilder och att deras erfarenheter kan implementeras i verksamheter med högre sjukfrånvaro.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialförsäkringsministern på vilket sätt hon avser att agera för att sjuktalen i den offentliga vården och omsorgen ska vara på samma nivå som i den privata.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-01-11 Överlämnad: 2016-01-12 Anmäld: 2016-01-13 Svarsdatum: 2016-01-20 Sista svarsdatum: 2016-01-20
Svar på skriftlig fråga