Sjukfrånvaro i kommun och landsting

Skriftlig fråga 2016/17:235 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Enligt Försäkringskassan uppvisar i stort sett samtliga yrkeskategorier en ökning av startade sjukfall per 1 000 anställda. Totalen startas det flest sjukfall i relation till antalet anställda inom service- och omsorgsarbete. Uppdelat på kvinnor och män kvarstår den yrkeskategorin som nummer ett för kvinnor medan män startar flest sjukfall inom servicearbete utan krav på utbildning. För psykiatriska diagnoser har ökningen sedan 2010 varit ännu kraftigare. Service- och omsorgsyrkena ligger i topp även här, men får nu också sällskap av fler så kallade kontaktyrken som lärararbete och arbete inom hälso- och sjukvården. På det stora hela är det i samma yrkeskategorier som det startas flest sjukfall för kvinnor och män, men kvinnorna är betydligt fler.

I budgetpropositionen för 2017 anger regeringen att sjukfrånvaron är högst för anställda i kommuner och landsting.

Med anledning av detta vill jag fråga socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

 

Vad tror ministern att detta beror på, och vad avser ministern och regeringen att göra åt saken?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-10-26 Överlämnad: 2016-10-27 Anmäld: 2016-10-28 Sista svarsdatum: 2016-11-02 Svarsdatum: 2016-11-09
Svar på skriftlig fråga