Sjuka i utanförskap

Skriftlig fråga 2011/12:329 av Jansson, Eva-Lena (S)

Jansson, Eva-Lena (S)

den 26 januari

Fråga

2011/12:329 Sjuka i utanförskap

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Sedan den borgerliga regeringens försämring av sjukförsäkringen har allt fler utförsäkrats från försäkringen. Det utanförskap som Moderaterna sade sig bekämpa ökar nu när andelen personer som är beroende av försörjningstöd också ökar.

Andelen utförsäkrade från sjukförsäkringen är nu fler än 65 000 personer. På regeringens hemsida kan man läsa följande: Socialförsäkringarna ska därför både stötta när vi är sjuka och inte kan arbeta, och göra vägen tillbaka så kort och framgångsrik som möjligt.

Det som är uppenbart för alla som utförsäkrats, trots fortsatt sjukdom som gör att man inte förmår arbeta, är att stöttningen dras undan och i stället ersätts med ekonomisk otrygghet.

Min fråga till statsrådet Ulf Kristersson är följande:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att förändra sjukförsäkringen så att sjuka personer som inte kan arbeta också får rätt till ersättning från försäkringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-26 Anmäld: 2012-01-26 Besvarad: 2012-02-01 Svar anmält: 2012-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-01)