SJ:s tidtabell i Mälardalen

Skriftlig fråga 2012/13:195 av Haddad, Roger (FP)

Haddad, Roger (FP)

den 12 december

Fråga

2012/13:195 SJ:s tidtabell i Mälardalen

av Roger Haddad (FP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Så sent som i juni gick SJ ut och pekade ut Mälardalen som en av de mest strategiskt viktiga regionerna att satsa på för att öka kvaliteten och tillgängligheten mellan orterna. Trots regeringens satsningar på underhåll återstår dock brister i SJ:s information till resenärer vid förseningar och inställda tåg. Regeringen och SJ är medvetna om att tusentals människor berörs av dessa indragningar, och vi i Mälardalen har i flera år drabbats av förseningar och inställda tåg.

SJ har nu presenterat en ny tidtabell med färre direktavgångar som direkt berör sträckan Västerås–Stockholm. Enligt SJ är anledningen till denna ändring att direkttåget till och från Västerås försvinner, vilket beror på att SJ lagt om trafiken på Mälarbanan i samband med att SL lägger om sin trafik. Systemet är så komplicerat att när SL utökar sin trafik från Stockholm till Uppsala så påverkar det trafiken mot Västerås.

Konsekvensen av detta är att flera resenärer drabbas och möjligheten att kombinera arbete och boende på två orter försvåras. Inte minst har detta lett till att många småbarnsföräldrar uppmärksammat problemet, och många överväger att flytta från Västerås.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga vad statsrådet avser att göra för att förmå SJ att hålla fast vid sina åtaganden samt hur man fortsatt ska underlätta för enskilda att kunna kombinera arbetsliv och familjeliv genom goda kommunikationer.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-12-12 Anmäld: 2012-12-12 Besvarad: 2012-12-19 Svar anmält: 2012-12-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-19)