SJ:s fraktpriser och sjöfarten

Skriftlig fråga 1997/98:1038 av Bager, Erling (fp)

Bager, Erling (fp)
Fråga 1997/98:1038 av Erling Bager (fp) till kommunikationsministern om SJ:s fraktpriser och sjöfarten

den 21 augusti

Mellan Göteborg och hamnarna runt Vänern transporteras närmare en miljon ton oljeprodukter årligen. Fram till 1996 gick i stort sett allt med fartyg. Under den senare delen av 1996 gick SJ Gods in och startade det s.k. Oljetåget. I dag kör SJ tre tåg i veckan med en sammanlagd kapacitet av ca 120 000 ton per år.

Enligt uppgifter i medierna sätter statliga SJ fraktpriserna på Vänernhamnarna lågt. Priset per ton är nu nere på 30-35 kr. Till Jönköping där ingen konkurrens från fartyg finns tar SJ 50-55 kr per ton för frakterna. SJ Gods agerande ger nu snabbt resultat. Nu i dagarna kom beskedet att oljehamnen i Kristinehamn stängs.

Vem tjänar på att sjöfarten nu konkurreras ut från denna trafik och att olja som hittills har fraktas i miljösäkra fartyg med dubbelskrov, nu plötsligt förs upp på land?

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga om statsrådet avser att ta något initiativ till att säkerställa konkurrens på lika villkor.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-08-21 Anmäld: 1998-08-31 Besvarad: 1998-09-04
Svar på skriftlig fråga