SJ:s biljettförsäljningskanaler

Skriftlig fråga 2019/20:761 av David Josefsson (M)

David Josefsson (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Trots att järnvägstrafiken i Sverige är avreglerad är monopolet i praktiken inte avskaffat. I dag sker en övervägande majoritet av alla biljettköp genom SJ:s försäljningskanaler, försäljningskanaler som byggdes upp när SJ fortfarande hade monopol. Konkurrensverket har i en skrivelse till regeringen rekommenderat att regeringen initierar en översyn av nuvarande ordning samt överväger behovet och utformningen av en reglering gällande biljettförsäljning för kommersiell persontågstrafik.

I en interpellation i juni förra året ställde jag frågan till infrastrukturminister Tomas Eneroth om han var beredd att genomföra en sådan översyn och fick till svar att den skulle ske inom ramen för utredningen kring ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken, vilken regeringen sedan lade fram i augusti.

I den nyligen framlagda proposition 2019/20:65 skrivs: Regeringen avser också att se över hur tågresor med olika operatörer ska kunna köpas via samma plattform för att på så sätt underlätta för resenären

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

När tror ministern, utifrån skrivningen i proposition 2019/20:65, att ett konkurrensneutralt biljettförsäljningssystem för tågresor kan införas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-01-16 Överlämnad: 2020-01-16 Anmäld: 2020-01-17 Svarsdatum: 2020-01-29 Sista svarsdatum: 2020-01-29
Svar på skriftlig fråga