Sjövärnskårens båtar

Skriftlig fråga 2013/14:530 av Lindestam, Åsa (S)

Lindestam, Åsa (S)

den 26 mars

Fråga

2013/14:530 Sjövärnskårens båtar

av Åsa Lindestam (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Den frivilliga försvarsorganisationen Sjövärnskåren har sin verksamhet utefter vår kust. I dagsläget finns tolv båtplutoner från norr till söder. Sjövärnskåren bemannar stora delar av hemvärnet med marina uppgifter. Båten är dragplåster och helt oumbärlig för att locka till sig ungdomar som i praktisk handling får träna till sjöss. Både unga och mer erfarna flottister attraheras av moderna och attraktiva båtar.

I dagsläget finns ett stort antal vakanser när det gäller båtar.

Sommaren närmar sig, och skillnaderna i vakansläge är stora mellan de olika kårerna. Folk tröttnar när det inte finns en båt att praktisera på och försvinner från verksamheten.

Min fråga till ministern är:

Vad tänker ministern göra för att se till att kårerna får de båtar de behöver?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-26 Anmäld: 2014-03-26 Besvarad: 2014-04-02 Svar anmält: 2014-04-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-02)