Sjökortens riktighet

Skriftlig fråga 2011/12:71 av Widman, Allan (FP)

Widman, Allan (FP)

den 26 oktober

Fråga

2011/12:71 Sjökortens riktighet

av Allan Widman (FP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Det är väl känt bland yrkes- och fritidsskeppare att svenska sjökort felar till följd av landhöjning och bytet av geodetiskt referenssystem till WGS 84. Därmed kan de ta hänsyn till dessa felkällor i sin navigation.

Däremot finns det ingen offentligt tillgänglig information om vilka sjökort som har korrigerats av Sjöfartsverket och Lantmäteriverket inom projektet Nationell Strandlinje (NSL) för fel som härör från bristfällig hantering vid produktionen av sjökort. Dessa fel kan vara olika stora och i olika riktningar i ett och samma sjökort. Eftersom strandlinjen i många fall är baslinje, så har frågan rättsliga och säkerhetspolitiska implikationer.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder, så att sjöfarande kan bedöma riktigheten av enskilda svenska sjökort också med avseende på felaktigheter härrörande från deras produktion?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-10-26 Anmäld: 2011-10-26 Besvarad: 2011-10-31 Svar anmält: 2011-11-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-31)