sjöfyllerilagen

Skriftlig fråga 1999/2000:382 av Norlander, Göran (s)

Norlander, Göran (s)

den 14 december

Fråga 1999/2000:382

av Göran Norlander (s) till justitieminister Laila Freivalds om sjöfyllerilagen

Den av riksdagen beslutade sjöfyllerilagen började gälla den 1 juli. Enligt uppgift har den haft positiv effekt. Ett problem är dock att kustbevakningen ej har rätt att utföra utandningsprov.

Är ministern beredd att ge kustbevakningen rätt att utföra utandningsprov?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-12-15 Besvarad: 2000-01-10 Anmäld: 2000-01-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-01-10)