Sjöfartsverket och avtal med regioner

Skriftlig fråga 2019/20:89 av Per Schöldberg (C)

Per Schöldberg (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

År 2018 meddelade Sjöfartsverket Region Kronoberg att man avser att avsluta samarbetsavtalet rörande sjukvårdstransporter med berörda regioner.

Konsekvensen blir att Kronoberg står utan direkt möjlighet att transportera akut sjuka med helikopter. Detta sedan Sjöfartsverkets generaldirektör informerat Sveriges Kommuner och Landsting att hon snarast tänkte avbryta samarbetet kring den räddningshelikopter verket haft uppställd i Blekinge.

Myndigheten anser att sjukvårdstransporter helt enkelt inte ingår i verkets uppdrag och instruktion från regeringen. Generaldirektören hänvisade till lagen om skydd mot olyckor där verket endast ska utföra sjuktransporterna om de går till eller från fartyg.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Är ministern beredd att se över uppdrag och instruktioner till Sjöfartsverket och andra myndigheter för att kunna öka samverkan mellan statlig och regional nivå för att använda samhällsinfrastruktur optimalt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-10-02 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Sista svarsdatum: 2019-10-09 Svarsdatum: 2019-10-17
Svar på skriftlig fråga