Sjöfartsforskning

Skriftlig fråga 2017/18:231 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Enligt en ny rapport från Lighthouse är Sverige det land i Norden som satsar minst pengar på sjöfartsforskning. Till exempel lägger grannlandet Norge tre gånger mer än Sverige. Rapporten visar även att aktörerna inom sjöfartssektorn önskar mer samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor samt mellan de olika länderna. Frågor där det finns en önskan om samarbete rör främst miljö- och klimatfrågor, såsom energieffektivering och alternativa bränslen.

Regeringen har tidigare aviserat att ett av syftena med att ta fram den nationella godstransportstrategin är att främja en överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Här kan sjöfartsforskning och ett utökat samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor inom sjöfartsfrågorna spela en viktig roll.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson:

 

Ämnar statsrådet och regeringen se över möjligheterna till utökat samarbete mellan industri, akademi och offentlig sektor gällande sjöfartsforskning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-11-07 Överlämnad: 2017-11-07 Anmäld: 2017-11-08 Svarsdatum: 2017-11-15 Sista svarsdatum: 2017-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga