sjöburna gränsgångare

Skriftlig fråga 2001/02:1419 av Jonsson, Elver (fp)

Jonsson, Elver (fp)

den 12 juli

Fråga 2001/02:1419

av Elver Jonsson (fp) till statsrådet Leif Pagrotsky om sjöburna gränsgångare

Hela tanken med Schengenavtalet och i än högre grad passfriheten i Norden siktar till att medborgare i Europa och inte minst nordbor ska kunna umgås utan byråkratiska svårigheter. Enligt rapporter i massmedierna är Schengenavtalet så utformat att i t.ex. svenska gästhamnar föreläggs kommunens ansvariga att föra avancerad kontroll över gästande båtar och dess passagerare. För många kommuner som besöks av ett stort antal båtar innebär det stora åtaganden i form av extra personal, utgifter och tung administration. Inte sällan rör det sig om små kommuner med begränsade resurser att under sommarmånaderna göra en exceptionell extra insats. Då dessa åligganden knappast var kända för många kommunansvariga vore det angeläget att ministerrådet i Norden tog och såg över denna del av gränsgångarkomplexet. Det vore angeläget att hitta en ordning som gör hela situationen hanterlig. Självfallet får inte en liberalisering innebära att reguljär kontroll som t.ex. polismyndigheten av andra skäl har att upprätthålla försummas.

Med anledning av det anförda vill jag till samarbetsministern fråga:

Avser statsrådet att inom Nordiska ministerrådets ram @ alternativt Europeiska unionen @ vidta åtgärder som undanröjer kostsamma och praktiska olägenheter som drabbar kommuner och myndigheter på sätt som inte förutsågs då Schengenavtalet tecknades?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-07-12 Besvarad: 2002-08-01 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-01)