Sjöbevakningscentraler i Sverige

Skriftlig fråga 2007/08:90 av Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

Sellén, Birgitta, andre vice talman (c)

den 15 oktober

Fråga

2007/08:90 Sjöbevakningscentraler i Sverige

av andre vice talman Birgitta Sellén (c)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Det finns i dag sex sjöbevakningscentraler i Sverige vars uppgifter är reglerade enligt särskilda instruktioner. En av dessa centraler är placerad i Härnösand och den har sitt bevakningsområde från Ålandsförträngningen i söder upp till svensk-finska gränsen i norr. Det är en sträcka på 362 distansminuter.

Sjöbevakningscentralen är betydelsefull för en regional samverkan och det är viktigt att beakta. Därför bör man inte bara se på centralens grundläggande arbetsuppgifter utan se på den samverkan som finns mellan andra verksamheter i området.

Nu finns det ett förslag om att lägga ned centralen i Härnösand och flytta dess verksamhet till Muskö. Med tanke på det långa avståndet från Muskö upp till svensk-finska gränsen vid Haparanda så är det enligt min mening orimligt att en sådan lång sträcka ska vara helt utan en sjöbevakningscentral. Det har inte framtagits någon samhällsekonomisk analys av vilka effekter en sådan nedläggning kommer att få och en flytt kommer att innebära. I dag pågår det också ett internt arbete om hur man ska samordna all informationsverksamhet inom Försvarsmakten. Det är därför mycket anmärkningsvärt att förslag läggs fram om att lägga ned sjöbevakningscentralen i Härnösand innan man har en helhetsbild av hur informationsverksamheten ska se ut.

Min fråga till försvarsministern är följande:

Hur avser försvarsministern att hantera förslaget om att lägga ned sjöbevakningscentralen i Härnösand, vilket om det verkställs leder till att ingen central finns norr om Stockholm?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-10-15 Anmäld: 2007-10-16 Besvarad: 2007-10-24 Svar anmält: 2007-10-24
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-10-24)