Självskyddskurser i skolorna

Skriftlig fråga 2007/08:1263 av Jarl Beck, Inger (s)

Jarl Beck, Inger (s)

den 23 maj

Fråga

2007/08:1263 Självskyddskurser i skolorna

av Inger Jarl Beck (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Räddningsverket har från och med år 2007 begränsat möjligheten för Civilförsvarsförbundet och andra ideella organisationer att utbilda allmänheten genom självskyddskurser i grund- och gymnasieskolor. Räddningsverket finansierar inte längre sådana kurser med motiveringen att skolorna är skyldiga att ta upp vissa säkerhetsaspekter i undervisningen inom ramen för kursplanen för idrott och hälsa.

Men mycket tyder på att skolornas ansvar och kompetens inte räcker till för att ge en relevant undervisning i säkerhetsrelaterade frågor och självskydd. Räddningsverkets beslut rimmar därför illa med såväl verkets ansvar för barns säkerhet i samhället som FN:s barnkonvention.

Jag vill därför fråga försvarsministern vilka åtgärder han avser att vidta med anledning av det anförda.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-05-23 Anmäld: 2008-05-23 Besvarad: 2008-05-28 Svar anmält: 2008-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-28)