Självskadande patienter

Skriftlig fråga 2005/06:989 av Andersson, Magdalena (m)

Andersson, Magdalena (m)

den 9 februari

Fråga 2005/06:989 av Magdalena Andersson (m) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Självskadande patienter

I en artikel i Aftonbladet framgår att i en motion till brittiska Royal College of Nursings (RCN) kongress i april föreslås att patienter som vill skada sig själva ska förses med rena rakblad och bandage. Motionärerna vill också att sjukvårdens personal ska ge patienterna råd om vilka delar av kroppen som är säkrast att skada.

Antalet personer @ oftast flickor @ som skär sig själva har ökat till 170 000 om året i England. Samtal till Child Line från barn som skadar sig själva ökade 2004 med 23 % till 4 300. Ian Hulatt, psykologisk expert i RCN, välkomnar motionen och menar i ett uttalande i Sunday Times den 5 februari att den klart går i linje med att man förser narkomaner med rena sprutor.

Antalet självskadande flickor och pojkar i Sverige ökar starkt. Min uppfattning är att de som vill skada sig själva ska få vård och hjälp så att de slutar skära sig i stället för att få hjälp att fortsätta sitt sjukliga beteende. Analogt bör naturligtvis inte narkomaner förses med verktyg att fortsätta sitt missbruk utan i stället få hjälp att sluta.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att sjukvården i Sverige inte ska inriktas på att självskadande patienter ska förses med rena rakblad och få råd om vilka kroppsdelar man lämpligast skär i?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-10 Anmäld: 2006-02-10 Besvarad: 2006-02-15 Svar anmält: 2006-02-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-15)