Självmordstalen bland män

Skriftlig fråga 2019/20:85 av Ebba Hermansson (SD)

Ebba Hermansson (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Män har under en längre tid varit överrepresenterade bland de personer som begår självmord i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten dog 1 268 personer av suicid år 2018. I 886 fall var personen en man. Det utgör ungefär två tredjedelar av samtliga suicidfall under 2018. Samtidigt söker män hjälp för psykiatriska besvär i lägre utsträckning än kvinnor. Det är med andra ord en ohållbar situation.

Regeringen har på senare tid gjort en del satsningar för att förbättra den psykiska hälsan i allmänhet, vilket är positivt. Det tycks dock inte finnas särskilt många strategier för att komma åt det specifika problem som beskrivs ovan. Givetvis ska samtliga fall av suicid tas på stort allvar, men när statistiken så tydligt pekar på att en grupp i samhället är tydligt överrepresenterad bör det återspeglas i åtgärder och förslag.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Ämnar ministern vidta några särskilda åtgärder för att komma åt mäns höga självmordstal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Överlämnad: 2019-10-03 Anmäld: 2019-10-04 Svarsdatum: 2019-10-09 Sista svarsdatum: 2019-10-09
Svar på skriftlig fråga