Självmordsförsök bland fosterhemsbarn

Skriftlig fråga 2005/06:135 av Ericson, Lars-Ivar (c)

Ericson, Lars-Ivar (c)

den 13 oktober

Fråga 2005/06:135 av Lars-Ivar Ericson (c) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Självmordsförsök bland fosterhemsbarn

Socialforskaren Bo Vinnerljung påvisar i en undersökning att fosterhemsbarn är starkt överrepresenterade bland dem som försöker begå självmord. Risken är också upp till åtta gånger större att de ska drabbas av allvarlig psykisk sjukdom under tonåren. Denna grupp har även senare i livet förhöjd risk för självmordsförsök och allvarliga psykiska sjukdomar. Mot bakgrund av resultaten i undersökningen så förefaller det mycket viktigt att dessa ungdomar enkelt ska få tillgång till psykiatrisk hjälp.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att motverka självmordsförsök bland fosterhemsbarn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-13 Anmäld: 2005-10-13 Besvarad: 2005-10-19 Svar anmält: 2005-10-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-10-19)