SJ och driftsäkerhet

Skriftlig fråga 2017/18:1627 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Allt fler i Sverige väljer tåg som färdmedel. Det är därför en positiv nyhet att SJ ska köpa in nya, snabba tåg till hösten, som ska komma hela Sveriges befolkning till del.

Sommaren har däremot tydligt visat på de många utmaningar som SJ har med nuvarande tågflotta. Det varma klimatet har inneburit solkurvor och inställda avgångar för många människor. På vintern är det i stället kylan som hindrar tågtrafiken.

Vidare behövs en grundlig översyn kring tillgänglighetsaspekten, framför allt för människor med funktionsnedsättning och äldre. I en artikel i Corren den 1 augusti 2018 kan man läsa om en rullstolsburen person som inte fick sin tågplats, trots korrekt bokning enligt SJ:s regelverk.

I egenskap av ansvarig för äldrefrågor inom Moderaterna har jag kontinuerlig dialog med pensionärsorganisationerna, som också vittnar om vikten av användarvänlighet på gemensamma transportmedel för äldre. När det gäller tåg handlar det till exempel om att det ska vara enkelt att stiga på, med låga insteg. Likaså är det viktigt med strategiskt placerade handtag att kunna ta tag i om balansen fallerar. Moderna tåg ska också ha toalettrum med bra utrymmen, larm och säkerhetshandtag.

Sammanfattningsvis är det ett antal parametrar som är oerhört viktiga att staten, i egenskap av ägare av SJ, säkrar upp i kravställningen av de nya tågen. När det gäller en affär av den här kalibern (det är den största upphandlingen av tåg som någonsin gjorts i Sverige), som kommer att påverka hela Sveriges befolkning under lång tid framöver, är det oerhört viktigt att lära av tidigare misstag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Vilka initiativ avser ministern och regeringen att ta för att säkerställa att de nya tågen har hög driftsäkerhet oavsett klimat, samt är funktionella och tillgängliga även för funktionsnedsatta och äldre?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-08-22 Överlämnad: 2018-08-23 Anmäld: 2018-08-30 Svarsdatum: 2018-09-06 Sista svarsdatum: 2018-09-06
Svar på skriftlig fråga