Situationen på Afrikas horn

Skriftlig fråga 2005/06:217 av Frans, Joe (s)

Frans, Joe (s)

den 25 oktober

Fråga 2005/06:217 av Joe Frans (s) till utrikesminister Laila Freivalds (s)

Situationen på Afrikas horn

Statsministern aviserade i sin regeringsdeklaration att ett särskilt sändebud till Afrikas horn skulle tillsättas. Utrikesminister Laila Freivalds svarade mig i ett brev för cirka ett halvår sedan att en särskild ambassadör för mänskliga rättigheter skulle utses.

Situationen i Sudan är akut och det prekära läget kräver att EU:s insats höjs. Sveriges roll här kan inte underskattas. Gränstvisten mellan Eritrea och Etiopien har hamnat i en återvändsgränd. FN:s insatser i regionen kräver nytt bränsle. Här kan Sverige spela en roll.

Situationen i Somalia är också den mycket kritisk. Fredsprocessen kan lyckas men det krävs stöd. Även här kan Sverige som land ha en avgörande roll.

Jag är mycket orolig och bekymrad över den rådande situationen på Afrikas horn. Jag hoppas nu att regeringens initiativ i frågan presenteras snarast möjligt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarig minister om hon avser att verka för att ett svenskt initiativ och politik i frågan kommer att presenteras.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2005-10-25 Anmäld: 2005-10-25 Besvarad: 2005-11-02 Svar anmält: 2005-11-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-02)