Situationen inom Samhall

Skriftlig fråga 2008/09:812 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 1 april

Fråga

2008/09:812 Situationen inom Samhall

av Peter Hultqvist (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Samhall ska enligt planerna lägga ned en del av verksamheten i Borlänge. Ungefär 80 personer berörs. Dessa människor med olika typer av handikapp kommer att få svårt att bland annat tidsmässigt klara arbetsresorna mellan boendeorten och Säter dit den i Borlänge nedlagda verksamheten ska förflyttas.

Samhall har under en lång tid utsatts för kritik för att driva verksamheten alltför strikt företagsekonomiskt. Kraven har upplevts vara orimligt hårda för människor med olika typer av arbetshandikapp. Flytten av verksamheten mellan Borlänge och Säter är ett exempel.

Min fråga till näringsministern är:

Vilka åtgärder avser näringsministern att vidta för att försäkra sig om att Samhalls krav på verksamheten inte står i strid med möjligheten att erbjuda arbetshandikappade människor ett värdigt arbetsliv?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-04-01 Anmäld: 2009-04-01 Besvarad: 2009-04-08 Svar anmält: 2009-04-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-08)