Situationen i Venezuela

Skriftlig fråga 2016/17:1777 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 30 juli hölls en folkomröstning om att införa en så kallad författningsförsamling i Venezuela, något som i grunden skulle göra landets parlament maktlöst och den odemokratiska presidenten till en diktator. Samtliga 545 platser i den nya församlingen gick till presidentens socialistiska parti.

President Nicolás Maduros revolution, inledd av den framlidne företrädaren Hugo Chávez, har fört landet till denna dikatursituation. Människor svälter på grund av matbrist och dör på sjukhus till följd av brist på medicin och elektricitet. Privata företag nationaliseras och medborgerliga fri- och rättigheter avskaffas.

Den venezuelanska politiska oppositionen, som med stor majoritet vann valet till parlamentet 2015, hotas, förtrycks och förhindras att agera. Makten har lyfts från parlamentet till presidenten helt i strid mot landets konstitution. Vi har i dessa dagar sett oppositionella mördas, och senast i dag hämtades två oppositionspolitiker från sina hem och fördes bort. En av dessa är den tidigare mångåriga politiska fången Leopoldo López som sedan han nyligen släpptes ur fängelse befunnit sig i husarrest. Situationen för journalister, civilsamhälle och andra frihetsförsvarare är också allvarlig.

Vi ser en mycket desperat och alltmer aggressiv regim som utgör ett direkt hot mot Venezuelas befolkning och mot freden och säkerheten i landet. Situationen riskerar också att negativt påverka stabiliteten och säkerheten i regionen.

Sedan årsskiftet sitter Sverige med i FN:s säkerhetsråd under två år. Här torde Sverige ha möjlighet att agera för att föra upp situationen i Venezuela på agendan.

Jag skrev i april en interpellation till utrikesministern gällande den förvärrade situationen i Venezuela, men hoppas i väntan på att denna ska besvaras kunna få skriftliga svar.

Jag vill därför fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

På vilket sätt har ministern och regeringen agerat bilateralt och inom EU för att stödja oppositionen och andra frihetsförsvarare i Venezuela och hur har kritik riktats mot den odemokratiska regimen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-08-02 Överlämnad: 2017-08-02 Sista svarsdatum: 2017-08-16 Svarsdatum: 2017-08-17 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga