Situationen i Uganda

Skriftlig fråga 2019/20:270 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Situationen i Uganda hårdnar när det gäller synen på och lagstiftningen mot homosexuella. Det finns förslag på dödsstraff för homosexualitet.

Det stöd som i dag ges till Uganda är riktat till civilsamhället och inte till den ugandiska staten, vilket jag anser är bra. Dock ser vi som sagt att situationen hårdnar.

Jag vill därför fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att bidra till en förändrad situation i Uganda så att homosexuella i landet ska ha sina demokratiska och mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-24 Överlämnad: 2019-10-25 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga