Situationen i Kashmir

Skriftlig fråga 2006/07:1306 av Habsburg Douglas, Walburga (m)

Habsburg Douglas, Walburga (m)

den 5 juni

Fråga

2006/07:1306 Situationen i Kashmir

av Walburga Habsburg Douglas (m)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Sedan många år tillbaka är Kashmirkonflikten olöst. Redan 1948 beslutade FN:s säkerhetsråd att situationen skulle avgöras genom en folkomröstning. Men ännu har ingenting hänt. Samtidigt har det för omvärlden blivit allt svårare att göra sig en klar bild av situationen i regionen, bland annat på grund av svårigheterna för människorättsorganisationer och medier att komma in och verka i Kashmir och Jammu och rapportera fritt därifrån.

FN och EU har förvisso gjort flera värdefulla insatser i området, men dessa är uppenbart inte tillräckliga.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga om utrikesministern avser att vidta ytterligare åtgärder för att bidra till konfliktlösningen i Kashmir.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-05 Anmäld: 2007-06-05 Besvarad: 2007-06-15 Svar anmält: 2007-06-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-15)