situationen i Karlskoga

Skriftlig fråga 2000/01:1048 av Zakariasén, Helena (s)

Zakariasén, Helena (s)

den 10 april

Fråga 2000/01:1048

av Helena Zakariasén (s) till näringsminister Björn Rosengren om situationen i Karlskoga

Vi har i dagarna fått beskedet att Bofors Defence i Karlskoga tvingas varsla ytterligare 135 anställda. Det här är ett tungt slag mot kommunen. I Karlskoga pågår just nu ett intensivt omställningsarbete i samarbete med omställningsgruppen. Därför är det här beskedet om ytterligare varsel ytterst olyckligt. Otåligheten och oron hos karlskogaborna är stora och befogade. Det är därför viktigt att invånarna i Karlskoga snart får besked om nya ersättningsjobb och andra åtgärder som är nödvändiga för det fortsatta arbetet med omställning i kommunen.

Jag vill därför fråga näringsministern om han avser att lämna något besked om ersättningsjobb och andra nödvändiga åtgärder den närmaste tiden.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-04-10 Anmäld: 2001-04-17 Besvarad: 2001-04-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-19)