Situationen i Filippinerna

Skriftlig fråga 2019/20:674 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Under internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december genomförde nationella och internationella fackförbund världen över aktioner för att belysa det organiserade våldet mot fackligt aktiva och rättighetsförespråkare i Filippinerna. Enligt det filippinska centret för fackliga och mänskliga rättigheter CTUHR har minst 43 ledare för fackförbund och bondeorganisationer mördats sedan Rodrigo Duterte tillträdde som landets president i juni 2016.

Arbetsgivare har kallat in militär till möten där personalen uppmanats att gå ur fackföreningar. Fackliga ledare har hotats offentligt av företagsledningar för att de hjälper arbetarna att organisera egna fria fackförbund.

Filippinerna genomsyras av systematiskt våld mot fackligt aktiva, lokala ledare, journalister och människorättsaktivister. Människor anklagas för att vara kommunister eller terrorister, och fackförbund och fackmedlemmar beskylls för att underminera samhället och blir därför legitima mål för statens förtryck. Bland de 18 organisationer som nyligen listats som kommunistiska terroristgrupper finns The National Council of Churches in the Philippines (NCCP) – Filippinernas motsvarighet till Sveriges kristna råd.

Över hela Filippinerna vittnar fackliga ledare, människorättsförsvarare och civilsamhällesföreträdare om liknande övergrepp. Det våld som möjliggjorts och legitimerats av regimen Dutertes krig mot narkotikan har lett till ett organiserat angrepp på livet och friheten för alla som försöker utöva sina grundläggande rättigheter.

Sveriges regering betonar vikten av mänskliga och fackliga rättigheter i utrikespolitiken. Genom initiativet Global deal har man gjort fackliga rättigheter till en prioriterad fråga. Samtidigt fortsätter försöken att sälja svenska vapen till Filippinerna.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern och regeringen att verka för att Sverige tar initiativ med anledning av den oroväckande utvecklingen avseende fackliga och mänskliga rättigheter i Filippinerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-18 Överlämnad: 2019-12-19 Anmäld: 2019-12-20 Sista svarsdatum: 2020-01-02 Svarsdatum: 2020-01-10
Svar på skriftlig fråga