Situationen i Ecuador

Skriftlig fråga 2019/20:222 av Håkan Svenneling (V)

Håkan Svenneling (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

Den 3 oktober utbröt omfattande protester i Ecuador. Protesterna riktar sig mot regeringens beslut att höja bränslepriserna och genomföra ett åtstramningspaket med liberala reformer efter en överenskommelse med Internationella valutafonden (IMF).

Regeringen svarade med att utlysa undantagstillstånd i två månader för att garantera medborgarnas säkerhet och undvika kaos. Efter att demonstranter försökt storma parlamentet införde president Lenín Moreno utegångsförbud vid regeringsbyggnader nattetid och flyttade regeringen från Quito till hamnstaden Guayaquil.

Den 13 oktober enades regeringen och protestledaren Jaime Vargas om en lösning som bland annat innebär att bränslesubventionerna återinförs och att protesterna upphör. Parterna ska fortsätta samtala, bland annat för att försöka se till att subventionerna inte utnyttjas av smugglare som säljer bränsle i grannländer. En kommission ska också inrättas för att säkra freden i landet.

Under de knappa två veckor som protesterna pågick dödades sju personer, över 1 300 skadades och närmare 1 200 greps. De ekonomiska förlusterna beräknas till 1,5 miljarder dollar.

Bland de gripna finns 14 politiker, framför allt kvinnor som representerar vänstern i landet. De är anklagade för uppvigling och för att ha finansierat protesterna. Polisen har gjort husrannsakan i deras hem och på deras kontor samt beslagtagit telefoner, datorer och politiskt material. Mycket pekar på att anklagelserna är politiskt motiverade. Ytterligare sju politiker har sökt sin tillflykt till den mexikanska ambassaden, där några av dem också har ansökt om asyl.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Avser ministern att ta några initiativ för att säkerställa att grundläggande fri- och rättigheter respekteras för den politiska oppositionen i Ecuador?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-21 Överlämnad: 2019-10-22 Anmäld: 2019-10-23 Svarsdatum: 2019-10-30 Sista svarsdatum: 2019-10-30
Svar på skriftlig fråga