Situationen i Demokratiska republiken Kongo

Skriftlig fråga 2006/07:1211 av Larsson, Kalle (v)

Larsson, Kalle (v)

den 21 maj

Fråga

2006/07:1211 Situationen i Demokratiska republiken Kongo

av Kalle Larsson (v)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Under åren efter millennieskiftet pågick i Demokratiska republiken Kongo (DRK) det blodigaste kriget sedan andra världskriget. Det kostade tre miljoner människor livet. Flera grannstater var inblandade. Krigets motor var dock stora transnationella företags intressen av landets naturtillgångar, bland annat det eftertraktade mineralet coltan (tantal). I resolution 1457 (2003) angrep säkerhetsrådet den fortsatta plundringen av naturresurser som var ett av sätten att leverera bränsle till konflikten. Kriget är i dag över men grunden för konflikten är inte undanröjd. Den tar sig med jämna mellanrum väpnade former. Inblandning utifrån av såväl grannstater som transnationella företag i DRK:s angelägenheter sker fortfarande. Exploateringen av naturtillgångarna fortsätter. Etniska motsättningar underblåses och legoknektar rekryteras för skilda syften. Partier och organisationer som är kritiska till regimen berättar om svårigheter att bedriva sitt arbete. Det kongolesiska folkets rätt att självt bestämma över sitt land, utveckla ett demokratiskt styrelseskick och skapa social och ekonomisk rättvisa undergrävs och hotas på ett oroande sätt.

Jag vill fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att understödja en utveckling som hejdar den brutala utplundringen av DRK:s naturtillgångar och få till stånd en utveckling i riktning mot fred, demokrati och social rättvisa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-21 Anmäld: 2007-05-22 Besvarad: 2007-05-30 Svar anmält: 2007-05-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-30)