Situationen i Afghanistan och de afghanska flyktingarna i Sverige

Skriftlig fråga 2007/08:1589 av Larsson, Nina (fp)

Larsson, Nina (fp)

den 28 augusti

Fråga

2007/08:1589 Situationen i Afghanistan och de afghanska flyktingarna i Sverige

av Nina Larsson (fp)

till statsrådet Tobias Billström (m)

FN:s flyktingorganisation UNHCR slår fast att situationen i Afghanistan och dess huvudstad Kabul har försämrats kraftigt under de senaste månaderna. Man anser därför att det är riskabelt att sända tillbaka människor till landet.

Trots UNHCR:s varningar, som man även har framfört till svenska myndigheter, så anser man från svenskt håll att situationen i Kabul är så pass säker att det går att skicka tillbaka människor som inte kan få flyktingstatus i Sverige.

Mot bakgrund av UNHCR:s bedömning av läget i Afghanistan och dess huvudstad Kabul vill jag fråga statsrådet Tobias Billström:

Hur ser statsrådet på den information som UNHCR har framfört till svenska myndigheter och är statsrådet beredd att vidta åtgärder som syftar till att större hänsyn tas till UNHCR:s information och därigenom inte avvisa personer till Kabul?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2008-08-28 Inlämnad: 2008-08-28 Svar anmält: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-11)