Situationen för unga forskare

Skriftlig fråga 2005/06:2088 av Nilsson, Ulf (fp)

Nilsson, Ulf (fp)

den 31 augusti

Fråga 2005/06:2088 av Ulf Nilsson (fp) till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky (s)

Situationen för unga forskare

Den nya generationen forskare och lärare på våra universitet och högskolor är en grupp som drabbas mycket hårt av den delvis ofinansierade utbyggnaden av den högre utbildningen. Det finns nu en mycket stor grupp yngre lärare och forskare som universiteten behöver för sin forsknings- och utbildningsuppgift. Tyvärr saknar universiteten resurser för att erbjuda dessa personer drägliga anställningsförhållanden. I stället anställs forskare och lärare på tidsbegränsade tjänster.

Inom stora delar av arbetslivet vore det otänkbart med så otrygga anställningsformer som erbjuds många av högskolans forskare och lärare. Bristen på fasta forskartjänster riskerar att leda till forskarflykt från Sverige. Många i den nya generationen forskare och lärare får dessutom hålla till godo med stipendieförsörjning utan social trygghet med sjuk- och föräldraförsäkring.

Systemet med tidsbegränsade meriteringtjänster missgynnar särskilt forskare med barn och bidrar till dålig jämställdhet i den akademiska karriären. Är man föräldraledig går man miste om meriteringstid. Av kvinnliga svenska forskare har i dag mindre än 40 % fast tjänst. Ett rimligt krav vore att förlänga tidsbegränsade tjänster vid föräldraledighet.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att förbättra situationen för unga forskare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-08-31 Besvarad: 2006-09-14 Svar anmält: 2006-10-02 Anmäld: 2006-10-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-09-14)