Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

situationen för svenskt yrkesfiske

Skriftlig fråga 2004/05:2092 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 9 augusti

Fråga 2004/05:2092

av Åsa Torstensson (c) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om situationen för svenskt yrkesfiske

Svenskt näringsliv har stort behov av att det ges rättvisa och rimliga villkor för att företagare ska kunna vilja ha anställda, våga vara egen och vilja utveckla sitt företag så att det anpassas både till nya miljöambitioner och för att möta konsumentens kvalitetskrav. Svenskt yrkesfiske är en del av det svenska näringslivet som under nuvarande majoritet varit extremt illa behandlat och ständigt utpekat som miljöbov och getts ensidiga svenska åtgärder vilket leder till fortsatt nedmontering av den svenska fiskeflottan. Nu säger den svenska miljöministern att det vore intressant att studera ett förslag om hur man med EU:s strukturfondsmedel kan köpa ut det kvarvarande av det svenska yrkesfisket.

Min fråga blir då till ansvarig jordbruksminister:

Vilka åtgärder tänker jordbruksministern vidta för att ge svenskt yrkesfiske rättvisa förutsättningar och långsiktiga spelregler så att svenskt yrkesfiske kan fortsätta att leverera mat till de svenska konsumenternas middagsbord?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-08-09 Besvarad: 2005-08-23 Svar anmält: 2005-09-13 Anmäld: 2005-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-08-23)