Situationen för STF med anledning av covid-19

Skriftlig fråga 2019/20:1385 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Sjukvården är hårt belastad i dagsläget vilket gör att restriktioner och förbud gällande bland annat resor och turism är nödvändiga. Vad man dock bör ha i åtanke är att dessa nödvändiga beslut även medför stora konsekvenser för de näringar som lever på att människor upptäcker nya platser och ser till att förvalta det kultur- och naturarv som många delar av turistnäringen utgör.

Friluftslivets organisationer och turistnäringen befinner sig i en djup kris och är i behov av stöd. Ett exempel är Svenska Turistföreningen (STF) som har tappat nästan 40 miljoner kronor i intäkter i vår jämfört med förra året. Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsintäkter och intäkter från de boenden man tillhandahåller, och dessa intäkter är närmast obefintliga i dagsläget. Hittills har man varit tvungen att säga upp nästan 200 personer och korttidspermittera nästan 100 personer. Värt att ta i beaktande är också att merparten av dessa arbetstillfällen ligger i glesbygd. På huvudkontoret har närmare 60 procent av personalen blivit uppsagd eller permitterad. Det görs just nu dramatiska nedskärningar för att inte föreningen ska förblöda ekonomiskt.

Frivilliga insatser, till exempel Rädda STF, har genererat en del stöd, men det är långt ifrån tillräckligt. Dessutom har det årliga anslaget till friluftslivets organisationer i budgetpropositionen varit i behov av en ökning långt före denna pandemi.

Friluftslivets förutsättningar och möjligheter i framtiden är delvis beroende av de organisationer som arbetar med detta under Svenskt Friluftslivs regi, vilket exempelvis STF gör.

Regeringen bör inse allvaret i denna fråga och snarast återkomma till riksdagen med förslag på åtgärder som säkerställer friluftsorganisationernas överlevnad som det kulturarv och bärare av folkhälsan de utgör.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen vidta i denna fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-05-19 Överlämnad: 2020-05-20 Anmäld: 2020-05-25 Sista svarsdatum: 2020-05-27 Svarsdatum: 2020-06-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga