Situationen för kristna i Syrien

Skriftlig fråga 2012/13:187 av Kerimo, Yilmaz (S)

Kerimo, Yilmaz (S)

den 7 december

Fråga

2012/13:187 Situationen för kristna i Syrien

av Yilmaz Kerimo (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Det råder inbördeskrig i Syrien, där konflikten har utvecklats till ett krig mellan olika muslimska trosinriktningar. Mitt i detta kaos återfinns Syriens kristna minoritet. De utgör ca 10 procent av befolkningen i landet. De stridande grupperna, som kurder, sunniter, shiiter, aleviter med flera, är starka grupper som kan skydda sig själva. Det kan inte den kristna assyriska/syrianska gruppen. Därför har situationen för de kristna i Syrien blivit ohållbar. Många vittnar om riktat våld, hot och förföljelse mot de kristna i Syrien, där människor blir dödade, misshandlade och utsatta för sexuella övergrepp. Rädslan inom den kristna gruppen är utbredd. Många flyr från landet och hamnar i flyktingläger i grannländerna Jordanien och Turkiet. En del lyckas ta sig till Europa och även till Sverige.

Tillståndet i Syrien för de kristna börjar alltmer likna situationen i Irak, där kristna irakier tvingas fly på grund av riktat våld, förföljelse och en serie av mord. Nu är det viktigt att historien inte upprepar sig.   

Den kristna minoriteten i Syrien behöver omgående skydd. Annars kommer hela Mellanöstern att tömmas på kristna på grund av extremism. Jag anser att Sverige aktivt bör driva på FN för att få till stånd en kristen frizon i Syrien. En frizon skulle lindra lidandet och minska flyktingströmmarna. Det skulle också ge de syrier som vill tillbaka till sitt hemland en plats att återvända till.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är:

Vilka initiativ avser utrikesministern att ta för att få FN att skydda den kristna minoriteten i Syrien?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-12-07 Anmäld: 2012-12-07 Svar anmält: 2012-12-18 Besvarad: 2012-12-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-12-18)