Situationen för hbtq-personer i vissa EU-länder

Skriftlig fråga 2019/20:1267 av Yasmine Posio (V)

Yasmine Posio (V)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I skuggan av den pågående coronapandemin införs ny lagstiftning i många länder. Viss lagstiftning har en direkt koppling till arbetet för en minskad smittspridning medan annan lagstiftning införs just nu enbart för att det är svårt att mobilisera ett motstånd mot den. När coronakrisen gjort demonstrationer olagliga tar exempelvis regeringarna i Polen och Ungern tillfället i akt att förbjuda abort, sexualundervisning och könskorrigering. Risken för smittspridning utnyttjas därmed för att inskränka kvinnors och hbtq-personers rättigheter.

Den ungerska regeringen offentliggjorde den 31 mars ett samlat lagförslag som på en och samma gång skulle ändra många lagar och bestämmelser. En av de lagar man vill ändra rör rättsligt erkännande av ändrad könstillhörighet för transpersoner, där man föreslår att kön ska ersättas av kön tilldelat vid födseln i folkbokföringen och på identitetsdokument. Lagändringen innebär i praktiken att ett rättsligt erkännande av ändrad könstillhörighet skulle bli omöjligt i Ungern eftersom alla preciseringar av kön i identitetsdokument skulle ändras till kön tilldelat vid födseln. Lagförslaget kommer vid en tidpunkt när det ungerska parlamentet har gett premiärminister Viktor Orbán makten att styra med dekret på grund av coronakrisen, vilket innebär att han inte längre behöver konsultera andra lagstiftare innan han fattar politiska beslut.

Den polska regeringen har i sin tur utnyttjat coronakrisen och presenterat ett lagförslag som innebär att i stort sett all sexualundervisning förbjuds. I förslaget likställs även homosexualitet med pedofili. Förra gången dessa lagförslag var aktuella stoppades de tack vare massiva folkliga protester, men nu finns inte den möjligheten kvar. Lagförslagen, tillsammans med att många lokala parlament har deklarerat stora delar av Polen som hbtq-fria zoner, är tecken på en mycket allvarlig tillbakagång för rättigheter som hbtq-rörelsen kämpat för i många decennier.

 Vänsterpartiet befarar att den negativa utvecklingen kommer att leda till att hotet och våldet mot homo- och bisexuella samt transpersoner kommer att öka i Ungern och Polen och att diskrimineringen kommer att legaliseras alltmer.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Vad avser ministern att göra för att motverka att parlament i andra EU-länder utnyttjar den pågående coronakrisen för att frånta redan marginaliserade grupper deras rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-27 Överlämnad: 2020-04-28 Anmäld: 2020-04-29 Svarsdatum: 2020-05-06 Sista svarsdatum: 2020-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga