Situationen för hbtq-personer i Palestina

Skriftlig fråga 2014/15:417 av Karin Enström (M)

Karin Enström (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Sverige är och ska vara ett av världens bästa länder att leva i för hbtq-personer. Det är av stor vikt att Sverige står upp hbtq-personers rättigheter särskilt i tider där länder stiftar lagar som kränker människor på grund av deras sexuella läggning. Vi är och ska vara ett föregångsland också i detta avseende.

Genom den svenska utrikes- och biståndspolitiken kan vårt land Sverige spela en viktig roll för att stärka mänskliga rättigheter, frihet och demokrati. Våra värderingar i hbtq-frågor bör styra hantering av biståndet. Under alliansregeringen anpassades biståndet till en rad länder för att ge starkare stöd och hjälp där hbtq-personer är särskilt utsatta. Bland annat stoppade den förra regeringen bistånd till Uganda när landet 2014 godkände en antihomolag.

Bland det första som den nuvarande regeringen beslutade om var att erkänna staten Palestina. Samtidigt lanserades UD:s Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete avseende Palestina 2015-2019. Verksamheten inom strategin förväntas bland annat att leda till stärkt demokrati, ökad jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter. Situationen för hbtq-personer i staten Palestina ser inte ljus ut och behöver kraftigt förbättras.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga: 

Hur togs hbtq-frågor upp under president Abbas besök i Sverige den 10 februari och hur tänker regeringen vidare ta upp hbtq-frågor med den palestinska myndigheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-14 Överlämnad: 2015-04-14 Anmäld: 2015-04-15 Svarsdatum: 2015-04-22 Sista svarsdatum: 2015-04-22
Svar på skriftlig fråga