situationen för HBT-personer i Vitryssland

Skriftlig fråga 2003/04:1593 av Stafilidis , Tasso (v)

Stafilidis , Tasso (v)

den 2 september

Fråga 2003/04:1593

av Tasso Stafilidis (v) till utrikesminister Laila Freivalds om situationen för HBT-personer i Vitryssland

Det har kommit till min kännedom att situationen för HBT-personer i Vitryssland är allvarlig och jag är djupt oroad. Den senaste kränkningen av HBT-personers mänskliga rättigheter inträffade alldeles nyligen i Minsk där en konferens om HBT-rättigheter skulle ägt rum den 28@29 augusti, vilken stoppades av myndigheterna. Det är inte första gången som myndigheterna i Vitryssland stoppar liknande arrangemang. Tidigare år har deltagare i festivaler och möten misshandlats av polis och tungt beväpnad militär har använts för att tvinga ut mötesdeltagare på gatan. De vitryska myndigheternas förtryck av HBT-personer har fått till följd att spelrummet är fritt för nynazisistiska organisationer som öppet kräver att regeringen ska göra allt för att stoppa HBT-personer från att utöva sina mänskliga rättigheter. Läget är med andra ord akut och det är därför viktigt att den svenska regeringen agerar kraftfullt mot den vitryska regimen och i andra internationella sammanhang till HBT-personernas försvar.

Min fråga till utrikesminister Laila Freivalds är:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta med anledning av ovanstående för att stärka HBT-personers mänskliga rättigheter i Vitryssland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-09-02 Anmäld: 2004-09-14 Besvarad: 2004-09-16 Svar anmält: 2004-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-16)