situationen för HBT-personer i Uganda

Skriftlig fråga 2003/04:870 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 9 mars

Fråga 2003/04:870

av Gustav Fridolin (mp) till statsrådet Carin Jämtin om situationen för HBT-personer i Uganda

Uganda besöktes av statssekreterare Annika Söder i mitten av februari 2004. Syftet med besöket var bland annat att diskutera möjligheterna att för de kommande åren utöka utvecklingssamarbetet med landet. Under besöket planerades enligt uppgift också en förlängning av samarbetsavtalet mellan Sverige och Uganda att undertecknas.

Det finns flera artiklar i ugandiska strafflagen som förbjuder homosexuella förbindelser. Enligt exempelvis artikel 140 i strafflagen kan livstids fängelse utdömas. Ugandas president Yoweri Museveni har gjort flera negativa uttalanden om homosexualitet och bland annat menat att homosexualitet är sjukligt. I en rapport för ett par år sedan fördömde Amnesty International Uganda för att man aktivt förföljde homosexuella. Amnesty har uppgivit att man har dokumenterat fall där homosexuella har torterats i Uganda.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts vill jag fråga statsrådet på vilket sätt Sverige har tagit upp situationen för HBT-personer i sina bilaterala kontakter med Uganda.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-03-09 Anmäld: 2004-03-09 Besvarad: 2004-03-16 Svar anmält: 2004-03-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-16)