situationen för HBT-personer i Tunisien

Skriftlig fråga 2003/04:593 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 21 januari

Fråga 2003/04:593

av Tasso Stafilidis (v) till utrikesminister Laila Freivalds om situationen för HBT-personer i Tunisien

Sverige slöt i slutet av förra året ett skuldomvandlingsavtal med Tunisien. Genom avtalet avskrev Sverige tunisiska skulder om 71 miljoner kronor i utbyte mot att motsvarande summa överförs till en tunisisk fond för miljöinsatser och projekt som syftar till att stärka kvinnans ställning i Tunisien.

Det är positivt att avtalet har kunnat tecknas på detta sätt. Samtidigt reser dock avtalet en del andra frågor. I Tunisien diskrimineras HBT-personer regelmässigt av de tunisiska myndigheterna. Homosexualitet är förbjudet enligt lag och landets religion motarbetar också homosexuellas mänskliga rättigheter.

Mot den här bakgrunden vill jag fråga utrikesminister Laila Freivalds:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta gällande den tunisiska regeringens inställning till HBT-personers mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-01-22 Anmäld: 2004-01-22 Besvarad: 2004-01-30 Svar anmält: 2004-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-01-30)