Situationen för HBT-personer i Sveriges kommuner

Skriftlig fråga 2005/06:1688 av Bengtsson, Anders (s)

Bengtsson, Anders (s)

den 23 maj

Fråga 2005/06:1688 av Anders Bengtsson (s) till statsrådet Jens Orback (s)

Situationen för HBT-personer i Sveriges kommuner

Varje människa har ett ansvar för att ingen blir diskriminerad eller trakasserad. På samma sätt har varje kommun ett ansvar för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för deras invånare som är HBT-personer.

I majoriteten av Sveriges kommuner är HBT-perspektivet en icke-fråga. Detta visas i RFSL:s kommunundersökning 2006.

Det yttersta uttrycket för okunskap och fördomar om HBT-personer är hatbrotten. Rädslan för hatbrott tillhör i dag vardagen för många HBT-personer. Brott som begås mot personer på grund av deras sexuella läggning har under de senaste åren ökat.

Lördagen den 20 maj misshandlades fyra personer som befann sig i RFSL:s lokaler i Kristianstad av fyra nynazister. Polisen betecknar händelsen som ett hatbrott.

Det är oacceptabelt att kunskapen om HBT-personer är bristfällig inom en stor del av samhället. Kunskapen är så otillräcklig att HBT-personer kontinuerligt blir utsatta för fördomar och diskriminering, och i de allra grövsta fallen för misshandel.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra situationen för HBT-personer i alla Sveriges kommuner?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-23 Anmäld: 2006-05-24 Besvarad: 2006-05-30 Svar anmält: 2006-05-30
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-30)