situationen för HBT-personer i Moçambique

Skriftlig fråga 2003/04:595 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 21 januari

Fråga 2003/04:595

av Tasso Stafilidis (v) till statsrådet Carin Jämtin om situationen för HBT-personer i Moçambique

Regeringen har beslutat att ge budgetstöd till Moçambique med totalt 200 miljoner kronor. I en kommentar till beslutet sägs att Sverige kommer att ge fortsatt stöd till demokratisering, respekt för mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och kamp mot korruption och därmed bidrag till människors möjligheter att forma sin egen framtid.

Enligt artiklarna 70 och 71 i den moçambikiska strafflagen är homosexuella förbindelser straffbara och fängelsestraff på upp till tre år kan utdömas. Den allmänna inställningen till HBT-personer är också starkt fördömande. Svenska ambassaden har tidigare konstaterat att det sannolikt skulle vara förenat med svårigheter att öppet manifestera en homosexuell läggning.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts vill jag fråga biståndsminister Carin Jämtin:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att aktualisera frågan om HBT-personers mänskliga rättigheter i de bilaterala kontakterna med Moçambique?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-01-22 Anmäld: 2004-01-22 Svar anmält: 2004-01-28 Besvarad: 2004-01-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-01-28)