Situationen för hbt-personer i Libyen och Tunisien

Skriftlig fråga 2009/10:107 av Vestlund, Börje (s)

Vestlund, Börje (s)

den 20 oktober

Fråga

2009/10:107 Situationen för hbt-personer i Libyen och Tunisien

av Börje Vestlund (s)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Statsrådet har nyligen besökt Libyen och Tunisien för att, som det heter i ett pressmeddelande, utveckla handelsrelationerna och ytterligare bredda kontaktytorna. Båda länderna är kända för att diskriminera och på olika sätt förfölja hbt-personer. Samkönade relationer är förbjudna enligt den inhemska strafflagstiftningen. Det väckte stor uppmärksamhet nyligen då den nyvalde ordföranden i generalförsamlingen, Ali Abdussalam Treki från Libyen, gjorde starka uttalande mot homosexuella.

Statsrådet har tidigare deklarerat sin uppfattning att ett utökat handelsutbyte kan innebära att situationen för hbt-personer kan påverkas i positiv riktning. För att förverkliga ett sådant synsätt krävs dock att svenska regeringsföreträdare aktivt tar upp hbt-frågorna vid sina kontakter med utländska kolleger. Hittills har dock den svenska synen stannat vid vackra ord och inga konkreta åtgärder har vidtagits.

Mot denna bakgrund vill jag därför fråga statsrådet varför hon inte vid sina besök i Libyen och Tunisien tog upp vikten av att dessa länder respekterar hbt-personers mänskliga rättigheter.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-10-20 Anmäld: 2009-10-20 Besvarad: 2009-10-29 Svar anmält: 2009-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-29)