situationen för HBT-personer i Kenya

Skriftlig fråga 2003/04:831 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 1 mars

Fråga 2003/04:831

av Gustav Fridolin (mp) till utrikesminister Laila Freivalds om situationen för HBT-personer i Kenya

Statssekreterare Annika Söder har den 14@18 februari 2004 besökt bland annat Kenya för att diskutera möjligheterna att utöka utvecklingssamarbetet med landet under de kommande åren. I ett pressmeddelande skriver Utrikesdepartementet att en förutsättning för utökat stöd är att den positiva politiska utvecklingen fortsätter.

Homosexuella förbindelser, även mellan vuxna, är förbjudet enligt den kenyanska strafflagstiftningen. Kenyas president Daniel arap Moi har i flera uttalanden fördömt homosexualitet och hävdat att homosexualitet är "oafrikanskt" och "icke-kristet". Svenska ambassaden har i sin rapport om situationen för HBT-personer sagt att den samhälleliga debatten inte ger utrymme för någon förståelse för homosexuella.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts vill jag fråga utrikesministern på vilket sätt hon har tagit upp situationen för HBT-personer i sina bilaterala kontakter med Kenya.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-03-01 Anmäld: 2004-03-02 Besvarad: 2004-03-10 Svar anmält: 2004-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-03-10)