Situationen för HBT-personer i Ghana

Skriftlig fråga 2005/06:2114 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 8 september

Fråga 2005/06:2114 av Tasso Stafilidis (v) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Situationen för HBT-personer i Ghana

Det har kommit till min kännedom att regeringen i Ghana har förbjudit en konferens för HBT-personer som skulle ha hållits nu i september. Informationsminister Kwamena Bartels har uttalat att regeringen inte ger tillstånd till konferensen därför att homosexualitet är förbjudet i Ghana. Minister Bartels har även sagt att ”regeringen inte har överseende med någon aktivitet som skadar kulturen, moralen och arvet hos hela befolkningen i Ghana”.

Minister Bartels har drivit på för att de personer som initialt gett tillstånd till konferensen ska hittas och bestraffas.

Det faktum att homosexualitet är kriminaliserat i Ghana samt regeringens öppna homofobi medför att situationen för HBT-personer i Ghana är ytterst svår. Homosexuella män och lesbiska kvinnor tvingas att dölja sin sexuella läggning och sina kärleksrelationer på grund av det sociala stigmat. Ghanas regering gör uppenbarligen ingenting för att stoppa diskrimineringen av HBT-personer utan driver tvärtom på förtrycket.

Enligt min mening måste Sverige genom regeringen agera för att stödja de utsatta HBT-personerna i Ghana och samtidigt protestera kraftfullt mot den ghanesiska regeringens agerande på diplomatisk nivå.

Min fråga till utrikesminister Jan Eliasson är:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta med andledning av ovanstående för att stärka HBT-personers mänskliga rättigheter i Ghana?

Frågan besvaras inte

Händelser

Inlämnad: 2006-09-08 Förfallen: 2006-09-19 Besvarad: 2006-09-22 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.