Situationen för hbt-personer i Georgien

Skriftlig fråga 2009/10:438 av Vestlund, Börje (s)

Vestlund, Börje (s)

den 26 januari

Fråga

2009/10:438 Situationen för hbt-personer i Georgien

av Börje Vestlund (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Georgiens hbt-organisation utsattes strax före jul för ett allvarligt övergrepp av de georgiska myndigheterna. Civilklädd polis stormade föreningens lokaler under en kvinnokväll och beslagtog alla mobiltelefoner, deltagarna utsattes för verbala hot och delar av kontorslokalerna utsattes för skadegörelse. En av föreningens ordförande hotades till livet om hon inte slutade kräva att få se rannsakningsordern och få svar på orsaken till razzian. Föreningens andra ordförande, som också är medlem i ILGA Europas styrelse, arresterades samtidigt och satt häktad i två veckor.

Sedan razzian genomfördes har polisen fortsatt att hålla föreningens kontorslokaler under bevakning och oron är stor att en ny razzia, eller andra provokationer, ska inträffa.

Händelserna visar på den svåra situationen för hbt-personer i Georgien och att mänskliga rättigheter inte respekteras av de georgiska myndigheterna.

Jag vill fråga utrikesministern vilka åtgärder han har vidtagit – eller kommer att vidta – för att hos den georgiska regeringen påtala vikten av att respektera även hbt-personers mänskliga rättigheter.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-01-26 Anmäld: 2010-01-26 Besvarad: 2010-02-04 Svar anmält: 2010-02-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-04)