situationen för HBT-personer i Eritrea

Skriftlig fråga 2003/04:594 av Stafilidis, Tasso (v)

Stafilidis, Tasso (v)

den 21 januari

Fråga 2003/04:594

av Tasso Stafilidis (v) till utrikesminister Laila Freivalds om situationen för HBT-personer i Eritrea

I samband med att Eritreas utrikesminister Ali Said Abdella gjorde en europeisk rundresa i slutet av förra året besöktes också Sverige. Därvid förekom överläggningar såväl med utrikesministern som med andra företrädare för svenska myndigheter. Det framgår inte om Sverige i något av dessa sammanhang tog upp frågan om HBT-personers rättigheter i Eritrea.

I Eritrea är situationen för HBT-personer svår. Det förekommer olika former av trakasserier mot enskilda HBT-personer och något inhemskt skydd från polisens sida är omöjligt att räkna med. I svenska ambassadens rapportering konstateras att det är förenat med betydande svårigheter att leva som öppet homosexuell.

Mot bakrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Laila Freivalds:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för HBT-personers situation i Eritrea?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-01-22 Anmäld: 2004-01-22 Besvarad: 2004-01-30 Svar anmält: 2004-02-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-01-30)