Situationen för flyktingar vid den jordanska gränsen

Skriftlig fråga 2015/16:1531 av Sofia Damm (KD)

Sofia Damm (KD)

till Statsminister Stefan Löfven (S)

 

Situationen för de syriska flyktingar som är strandsatta vid den nordöstra gränsen mellan Syrien och Jordanien har kraftigt försämrats. Området kallas the berm och är ett mycket svårtillgängligt område utan skugga, vatten och växtlighet. Människorna som kommer denna flyktväg har flytt områden kontrollerade av Islamiska staten och kan därmed, enligt den jordanska staten, utgöra en säkerhetsrisk för landet och släpps inte in i Jordanien. Situationen tillåts fortgå samtidigt som det finns platser i flyktingläger inne i Jordanien. Hjälpinsatser kompliceras rejält av att gränsområdet ligger så avlägset och är svåråtkomligt. Ett permanent flyktingläger i denna region beräknas bli det dyraste lägret i världen per capita och kommer att ta betydande resurser från andra humanitära insatser.

I mars 2016 frågade jag statsrådet Isabella Lövin vad regeringen gör för att uppmärksamma och ifrågasätta att situationen vid gränsen blir permanent. I detta område befann sig då ca 22 000 människor.

Nu har nya uppgifter framkommit som visar att ännu fler människor sökt skydd i området. För tillfället finns så många som ca 75 000 asylsökande människor i området där extrema levnadsvillkor råder. I svaret från statsrådet Lövin framgick att regeringen kontinuerligt tagit upp frågan med Jordanien, FN och andra aktörer på olika nivåer. Samt att regeringen fortsatt kommer att jobba med frågan.

Med anledning av statsministerns besök i Jordanien den 14-15 augusti vill jag därför fråga statsminister Stefan Löfven:

 

Tog statsministern upp situationen i the berm med Jordaniens premiärminister Hani Mulki och kung Abdullah II, och vad resulterade i så fall vad överläggningen rörande denna allvarsamma situation i?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-08-25 Överlämnad: 2016-08-25 Anmäld: 2016-09-01 Svarsdatum: 2016-09-09 Sista svarsdatum: 2016-09-09
Svar på skriftlig fråga