Situationen för den politiska oppositionen i Colombia

Skriftlig fråga 2006/07:1123 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 4 maj

Fråga

2006/07:1123 Situationen för den politiska oppositionen i Colombia

av Luciano Astudillo (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Flera EU-parlamentariker har i brev till Colombias president Uribe Vélez uttryckt förvåning, stor oro och bestörtning över att medlemmar av de oppositionella partierna och i synnerhet partimedlemmarna i Polo Democrático är föremål för utpekanden, hotelser, spioneri och förtryck i sitt arbete.

”Det är internationellt vida känt att medlemmarna i Polo Democrático gör ett mycket viktigt arbete för demokratiseringen av Colombia, vilket har lett att det varit möjligt att kasta ljus över banden mellan paramilitära grupper och höga funktionärer i den Colombianska regeringen och medlemmar i majoritetspartiet i kongressen” (citat ur EU-parlamentarikernas brev).

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att kritisera den colombianska presidenten för hot och förtryck av oppositionen i Colombia?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-05-04 Anmäld: 2007-05-04 Besvarad: 2007-05-09 Svar anmält: 2007-05-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-05-09)